EN RU AR
ANASAYFA KURUMSAL ÜRÜNLER BAYİLER İŞ ORTAKLARIMIZ Referanslar Basında Biz Kalite Belgelerimiz ve Üyeliklerimiz tıklayınız... İLETİŞİM İ.K.
(0212) 444 xx xx
SEÇ-G Politikamız

 

SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE VE GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

 

Şirketçe hedefimiz; faaliyetlerimizi yürütürken çalışanlarımızı ve faaliyetten etkilenebilecek diğer insanları, gerek önleyici gerek düzeltici yaklaşımlarla muhtemel tehlike, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, kendimiz ve diğer şahısların mal ve mülkiyetlerine zarar vermekten kaçınmak, çevre kirliliğini önleyici tedbirler alarak en az seviyeye indirmektir.

 

Bu amaca ulaşmak için bizler;

 • SEÇ sorumluluğunun hiyerarşik düzen içersinde, katılımcı yaklaşımla tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamayı,

 

 • Politikamızı, tüm paydaşlarımızın ulaşabileceği şekilde internet sitemizde güncel olarak yayınlamayı,

 

 • Şirket çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma ortam sağlamayı,

 

 • Atık maddeler, emisyonlar ve enerjinin verimli kullanımı konusunda tedbirli davranmaya ve faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmaya devam etmeyi,

 

 • Faaliyetlerin yürütülmesinde iş kanunu ve ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda önleyici ve koruyucu tedbirleri almayı,

 

 • Müşterilerimizin güvenle kullanabileceği, kaliteli ürünler imal etmeyi,

 

 • Firmamızın çevre ve iş emniyeti standartlarını yükseltebilmek amacıyla ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve yasa belirleyici mercilerin getirmiş olduğu standart ve prosedürlere uymayı,

 

 • İş emniyeti ve çevrenin korunması konusunda (olumlu veya olumsuz) dürüst ve samimi raporlar vermeyi,

 

 • Sağlık, emniyet ve çevre konularındaki performansımıza katkıda bulunanları takdir etmeyi,

 

 • Sağlık emniyet ve çevre konusunda sürdürülebilir gelişmeyi sağlamayı ve İSG kültürünün sağlanması ve politikanın benimsenmesi için çalışanlarımızı sürekli eğitime tabi tutmayı,

 

 • Politikamızı gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında gözden geçirmeyi,

 

 • TEKSER SEÇ Politikasının içselleştirilmesi için bu doğrultuda çalışmalar yaparak denetimler ile desteklemeyi,

Taahhüt ediyoruz.

 

TEKSER;  Sağlık Emniyet ve Çevre uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeyi tüm katılımı ile amaç edinen ve bu çerçevede gelişen teknolojiye ayak uydurup sürekli kendini yenileyen bir dünya şirketi olacaktır.